Smart sejf - dla kogo?

Zalety Smartsejf

 • Bezpieczeństwo gotówki
 • Szybkie księgowanie na rachunku bankowym
 • Ograniczenie liczby konwojów
 • Skrócenie czasu rozliczenia utargu
 • Zmniejszone zaangażowanie personelu w rozliczanie gotówki
 • Możliwość konfiguracji do potrzeb placówki (wielkość kasety, klasa safu)
 • Łatwy serwis
 • Automatyczne przeliczanie gotówki
Kompleksowe wdrożenie
Podstawowe funkcje
 • Przyjmowanie banknotów oraz bilonu
 • Identyfikacja wpłacającego
 • Szybkie księgowanie na rachunku bankowym
 • Możliwość księgowania środków na kilku rachunkach bankowych
 • Potwierdzenie dla wpłacającego
 • Wydruk raportów
Korzyści z zastosowania
logo billbird white
Billbird S.A. jest Krajową Instytucją Płatniczą świadczącą usługi przekazu pieniężnego na podstawie zezwolenia nr IP2/2012 wydanego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 20.12.2012r.
 • Jesteśmy liderem w zakresie innowacyjnych sposobów regulowania należności w Polsce

 • Wprowadzamy na rynek innowacyjne usługi płatności mobilnych

 • Zarządzamy największą siecią usług finansowych i komercyjnych na terminalach POS

 • Dostarczamy rozwiązania biznesowe z zakresu faktur elektronicznych

Naszymi partnerami są banki oraz jednostki samorządu terytorialnego. Referencje dostarczamy na życzenie.
Zapraszamy do kontaktu i współpracy

Zostaw nam swoje dane, aby otrzymać ofertę smartsejf billbird